TOP

elişmiş dünya ülkelerinde araştırmacı gazeteciliğin dijital devrimle birlikte dönüşümünden bahsedilirken birçok gelişmekte olan ülkede henüz bu alanın varlığından söz etmek bile tartışmalı bir konu. Türkiye’de ise araştırmacı gazetecilik, neresinden tutsak elimizde kalacak bir durumda. Gazetecilerin “faili meçhul” cinayetlere kurban gittiği, hapishanelerde

u yazıyı bir gazeteci mi yazıyor, yoksa bir tanguera mı? Sanırım her ikisi de… Her ikisine de aynı mesafede, aynı yakınlıkta duran biri. Fakat zordur gazetecilik gibi “mühim” bir işe soyunmuş birinin tangoya da aynı yakınlıkta durması. Gazeteciliğin “mühim” bir mesele