TOP

Gizlilik Politikası

 

Yesimozdemir.net, kullanıcının; işbu gizlilik politikalarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme isteği gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili birimlere iletme hakkına sahiptir. Aynı veya benzeri bir durumda kodmatic.com gizlilik prensiplerinde öngörülen diğer önlemleri alma hakkına da sahiptir.

 

Yesimozdemir.net,in hizmet vermiş olduğu müşterilerine ait özel veriler tamamiyle KVKK kapsamında korunmakta ve hiçbir pazarlama, tanıtım, reklam ortamına konu olmayacak şekilde barındırılmakta ve yedeklenmektedir.

 

Site kullanıcılarının kişisel verileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

 

Site, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla talepleri halinde gizli bilgileri paylaşma hakkını daima saklı tutar.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, site, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Site dahilinde başka sitelere link verilebilir, yönlendirme yapılabilir. Site, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir.

 

 

 

 

 

Kişisel Veriler

 

Kullanıcının ve müşterilerinin kişisel verileri, Site haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel veriler Site tarafından da güncellenebilecektir.

 

Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde devredilebilir.

 

Site, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Sitenin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Site, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar ve gösterimler yapmak amacıyla internet sitesini kullanırken kullanıcılardan bazı kişisel verilerin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) verilmesini talep etmekte ve kişisel verilerinizi bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Sitedeki servisleri geliştirmek amacıyla 3. şahıslar ile yapılacak işbirliği kapsamında 3. şahıslar ile paylaşılabilir. Kullanıcı, kişisel verilerin site tarafından bu koşullar ile kullanılmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve saklanmasını kabul eder.