TOP

elişmiş dünya ülkelerinde araştırmacı gazeteciliğin dijital devrimle birlikte dönüşümünden bahsedilirken birçok gelişmekte olan ülkede henüz bu alanın varlığından söz etmek bile tartışmalı bir konu. Türkiye’de ise araştırmacı gazetecilik, neresinden tutsak elimizde kalacak bir durumda. Gazetecilerin “faili meçhul” cinayetlere kurban gittiği, hapishanelerde